Przedstawiamy wybrane sylwetki przedstawicieli Polonii, którzy opowiadają o swojej drodze do Wielkiej Brytanii, o życiu na obczyźnie, o swojej tożsamości oraz o wspólnych osiągnięciach lokalnej polskiej społeczności.

Przedstawiamy wybrane sylwetki przedstawicieli Polonii, którzy opowiadają o swojej drodze do Wielkiej Brytanii, o życiu na obczyźnie, o swojej tożsamości oraz o wspólnych osiągnięciach lokalnej polskiej społeczności.

Z okazji Polish Heritage Days 2021 przywracamy pamięci nagrania video i audio rozmów z przedstawicielami lokalnej Polonii oraz ich pamiątkowe zdjęcia. Chcemy, by te osoby jeszcze raz opowiedziały nam o sobie, swoim życiu i o procesach historycznych, w których uczestniczyły.

Piąta edycja Dni Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii stanowi dobrą okazję, byśmy wyciągnęli z naszego archiwum materiały zgromadzone podczas realizacji projektu „Our History – Our Story. Polish Heritage in the East Midlands” z 2014 roku.

W ramach projektu nagraliśmy wywiady video i audio z przedstawicielami Polonii z Nottingham i okolic, na podstawie których zrekonstruowaliśmy obraz ich życia: drogi do Wielkiej Brytanii, osiedlania się i tworzenia społeczności. Zgromadzone materiały zaprezentowaliśmy na naszej wystawie zorganizowanej od 11 kwietnia do 24 maja 2014 roku w Bibliotece Miejskiej w Nottingham. Poruszyliśmy zagadnienia takie jak: brak możliwości powrotu do Polski po 1945 roku, Victory Parade, sektory zatrudnienia, w których Polacy podejmowali pracę, zakup pierwszych domów, Polski Ośrodek i Kościół, Szkoła i inne organizacje, polskie tradycje, życie rodzinne i towarzyskie. Odnieśliśmy się także do obecności najnowszej fali Polonii, wskazując na historię, kulturę i język jako elementy łączące pokolenia.