Działalność i poszczególne projekty SPS finansowane są przez: