ESOL

Każdego roku począwszy od września SPS organizuje kursy języka angielskiego. Partnerem w dostarczaniu zajęć jest organizacja Castle Cavendish, która, po złożeniu przez SPS podania o fundusze, decyduje o przyznaniu finansów.

SPS organizuje kursy na poziomie średniozaawansowym oraz podstawowym. Rekrutacja na kursy rozpoczyna się we wrześniu oraz w marcu. SPS przeprowadza testy sprawdzające poziom znajomości języka angielskiego.

Więcej informacji można otrzymać pod numerem 01159781396 lub pod adresem info.empp@empp.co.uk.

Back To Top