Każdego roku począwszy od września SPS organizuje kursy języka angielskiego. Partnerem w dostarczaniu zajęć jest organizacja Castle Cavendish, która, po złożeniu przez SPS podania o fundusze, decyduje o przyznaniu finansów.

SPS organizuje kursy na poziomie średniozaawansowym. Rekrutacja na kursy rozpoczyna się we wrześniu. SPS przeprowadza testy sprawdzające poziom znajomości języka angielskiego.

Więcej informacji można otrzymać pod numerem 01159781396.