3 marca o godzinie 16 odbyły się facebookowe webinary z Edytą Biaduń-Korulczyk, psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin i par. Terapeutka w swej pracy zajmowała się prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych, grup wsparcia oraz grup dla osób współuzależnionych (także DDA), czy doświadczających przemocy. Przez wiele lat pracowała w jednym z warszawskich ośrodków pomocy społecznej jako psycholog i specjalista pracy z rodziną. Jest autorką i współautorką szeregu publikacji i artykułów dotyczących profilaktyki uzależnień behawioralnych adresowanych do dzieci i młodzieży, oraz specjalistów.

Ekspertce można było zadawać pytania w sekcji komentarzy – odpowiedziała na nie pod koniec sesji.

Webinar dotyczył radzenia sobie ze stresem, osamotnieniem i izolacją.

 

 
Kolejny webinar odbędzie się 10 marca, również o godzinie 16. Tematem przewodnim będzie asertywność, stawianie granic i dbanie o własne potrzeby.

mental health sps empp