Chcesz się liczyć? Daj się policzyć!
Pierwszy raz spis ludności miał miejsce w 1801 roku. Od tego czasu odbywał się co 10 lat (z wyjątkiem roku 1941). Ostatni raz 94% mieszkańców Anglii i Walii odpowiedziało na pytania dotyczące siebie i swoich gospodarstw domowych w 2011 roku. Po raz kolejny tzw. census odbędzie się 21 marca 2021 roku.

Powszechny spis ludności to badanie statystyczne przeprowadzane co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Dzięki niemu powstaje unikatowy i najbardziej kompletny obraz dwóch krajów. Na jego podstawie analitycy stwierdzają, jakie są i jakie będą potrzeby badanych społeczności. Wiedza ta wykorzystywana jest do planowania finansowania usług publicznych, takich jak transport, oświata i ochrona zdrowia.

Organizacje charytatywne bardzo często używają danych uzyskanych podczas spisu ludności w celu zdobycia środków finansowych na swoją działalność, a firmy na ich podstawie decydują, na przykład, gdzie otworzyć swoją filię, co stwarza możliwości zatrudnienia.

Spis prowadzony jest przez Office for National Statistics (ONS). ONS jest największą, niezależną od rządu organizacją zajmującą się danymi statystycznymi w Wielkiej Brytanii. To inaczej odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Co, jak i gdzie
Każda osoba zapytana zostanie o swoje imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, wyznanie i pochodzenie. Padną pytania o gospodarstwo domowe i zamieszkiwany dom. Nowością będą pytania o orientację seksualną i tożsamość płciową, oraz o ewentualną historię służby w brytyjskiej armii. Dwa pierwsze będą skierowane jedynie do osób, które ukończyły 16 lat. Odpowiedzi na te pytania nie są obowiązkowe.

Spis ludności będzie przeprowadzony głównie przez Internet. Jednak papierowe formularze są obecnie rozsyłane. Osoby, które będą potrzebowały pomocy w wypełnieniu ich, otrzymają wsparcie od przeszkolonych ankieterów. Informacje i porady dotyczące wypełnienia dokumentów są dostępne w wielu językach i formatach. Pomoc i wsparcie można uzyskać przez Internet (poprzez stronę internetową, chat, formularz, media społecznościowe lub e-mail) i telefon.

Jeśli mieszkańcy danego domu nie wypełnią kwestionariuszy, zostaną odwiedzeni przez ankieterów.

Bezpieczeństwo
Zebrane statystyki zawsze publikowane są anonimowo. Respondenci proszeni są o podanie danych osobowych, ale tylko po to, aby zagwarantować rzetelność danych i upewnić się, na przykład, że odpowiedzi danej osoby nie zostaną policzone dwa razy. Informacje osobiste ze spisu ludności są zastrzeżone przez 100 lat. Później chętni mogą uzyskać do nich wgląd, np. gdy szukają informacji o swoich rodzinach.

Kwestionariusz dostarczony przez ONS należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Za podawanie fałszywych informacji można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 1000 funtów. Niektóre pytania są jednak oznaczone jako całkowicie dobrowolne, więc w ich przypadku brak odpowiedzi nie jest wykroczeniem.

Udział w spisie ludności i zachęcanie innych osób do wzięcia udziału pomoże w zapewnieniu niezbędnych usług społecznościom lokalnym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy muszę wziąć udział w spisie? Tak, jeśli mieszkasz w Anglii lub Walii. Zajmie to zaledwie 10 minut.

Kiedy mam wypełnić kwestionariusz? Na dzień spisu wyznaczono niedzielę 21 marca, ale odpowiedzi można udzielać tak szybko, jak otrzyma się swój unikatowy kod dostępu pocztą.

Jak wypełnić kwestionariusz? Odpowiedzi powinny dotyczyć osób, które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym i pozostają tam również 21 marca 2021 roku. Miej na uwadze ten dzień nawet, jeśli odpowiadasz na pytania z wyprzedzeniem.

Czy przekazane informacje mogą wpłynąć na mój status imigracyjny lub dostęp do świadczeń socjalnych? Nie. Informacje, którymi się dzielisz nie mogą w żaden sposób wpłynąć na status imigracyjny, dostęp do świadczeń socjalnych, czy obowiązek podatkowy. ONS jest organizacją niezależną od rządu, a to oznacza, że urzędnicy państwowi nie mają wglądu w odpowiedzi, których udzieliłeś.

Czy rząd może użyć moich odpowiedzi w celu identyfikacji mojej osoby? Nie. ONS publikuje odpowiedzi, ale zachowując anonimowość respondentów. Twoja tożsamość jest chroniona.