Powszechny spis ludności, czyli CENSUS, odbędzie się 21 marca 2021 roku. Brytyjski odpowiednik Głównego Urzędu Statystycznego – Office for National Statistics – pyta wszystkich mieszkańców Anglii i Walii o to, jak wygląda ich życie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania, m.in. jak uzyskać nowy kod w przypadku utraty listy, itp.

Spis powszechny to badanie statystyczne przeprowadzane raz na dziesięć lat, które daje najdokładniejszy obraz wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Spis ma na celu wskazanie obszarów ubóstwa i składu etnicznego społeczeństwa, oraz dostarczenie informacji o obecnych warunkach życia, zdrowia, edukacji i pracy, którą wykonują ludzie. Uzyskane dane pomogą planować i finansować usługi w zakresie mieszkalnictwa, świadczeń socjalnych oraz kształtować politykę rządu na szczeblu lokalnym i na poziomie krajowym przez nadchodzące lata.

 • Czy trzeba to wypełnić?
  Wypełnienie kwestionariusza powszechnego spisu ludności jest wymogiem prawnym. Podanie nieprawdziwych informacji lub niewypełnienie formularza może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 funtów. Nie dotyczy to jednak kilku pytań, które są wyraźnie oznaczone jako nieobowiązkowe.
 • Bariera językowa
  Kwestionariusz dostępny jest tylko w języku angielskim. Osoby potrzebujące pomocy, mogą skorzystać z asysty osób trzecich. Dostępna jest telefoniczna infolinia językowa (bezpłatny numer 0800 587 2021). Jeśli ktoś zdecyduje się na użycie internetowych narzędzi służących do tłumaczenia zawartości stron internetowych, powinien pamiętać, że pytania kwestionariusza mogą być przetłumaczone niepoprawnie. Lepiej skorzystać z dokumentu w języku polskim, który tłumaczy, jak wypełnić formularz i który dostępny jest pod adresem: https://census.gov.uk/assets/Polish-Household-Questionnaire-guidance-booklet-if-you-live-in-England.pdf
 • Jak wypełnić kwestionariusz przez Internet?
  Żeby wypełnić kwestionariusz on-line, należy przygotować swój unikatowy kod dostępu, podany w przesłanym pocztą piśmie. Kod składa się z 16 liter i cyfr.
 • Zgubiłem swój formularz z kodem, co robić?
  Osoby, które zgubiły swój formularz, mogą poprosić o nowy przez Internet. Wersję papierową można zamówić pod adresem https://census.gov.uk/en/request/paper-questionnaire/enter-address/. Ci, którzy chcą wypełnić formularz on-line, mogą poprosić o nowy kod dostępu pod adresem https://census.gov.uk/en/request/access-code/enter-address/.
 • Jak odesłać formularz?
  Wypełniony formularz wystarczy wsadzić do załączonej koperty i włożyć do skrzynki pocztowej. Nie potrzeba znaczka. Jeśli ktoś zgubił kopertę, wypełniony kwestionariusz należy odesłać na adres: FREEPOST Census 2021.
 • Więcej niż 5 osób w domu
  W formularzu papierowym można udzielić informacji tylko na temat pięciu osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsca, musi wystąpić o dodatkowy formularz pod adresem https://census.gov.uk/en/request/continuation-questionnaire/enter-address/
 • Kontakt telefoniczny
  Aby uzyskać pomoc przez telefon, można zadzwonić pod bezpłatny numer 0800 141 2021, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 i w soboty od 8 do 13. Osoby potrzebujące pomocy tłumacza powinny zadzwonić pod ww. numer 0800 587 2021.

„Pomyślnie przeprowadzony spis ludności zapewni wszystkim, od władz lokalnych po organizacje charytatywne, możliwość świadczenia usług i finansowania tam, gdzie są one najbardziej potrzebne” – powiedział Iain Bell, przedstawiciel ONS. – Może to oznaczać, że uruchomione zostaną, na przykład, nowe gabinety lekarskie, szkoły i trasy transportowe. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy wzięli udział.”