Okres przejściowy, w czasie którego w Wielkiej Brytanii obowiązywały unijne prawa, skończył się 31 grudnia 2020 r.

Obywatele Unii Europejskiej, aby pozostać w Wielkiej Brytanii, muszą wnioskować o settled status. Proces wnioskowania będzie otwarty do końca czerwca 2021 roku.

Wniosek mogą złożyć tylko osoby, które do końca okresu przejściowego, tj. 31 grudnia 2020 roku, zamieszkiwały terytorium Wielkiej Brytanii, oraz ich rodziny.

Biuro SPS pomaga w procesie wnioskowania o settled status. Prosimy o umawianie się z nami jak najszybciej, tym bardziej, że
w razie ewentualnych problemów (gdy, na przykład, Home Office poprosi o materiały dowodowe) jest sporo czasu na bezstresowe ich rozwiązanie.

Settled status w przypadku osób, które uzyskały wcześniej pre-settled status, nie jest przyznawany automatycznie! Osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii już ponad 5 lat, a wcześniej aplikowały o pre-settled status, muszą wnioskować po raz kolejny o settled status.

Co zabrać na spotkanie? Potrzebny jest paszport (lub dowód osobisty, ale w przypadku tego dokumentu należy liczyć się z koniecznością wysłania go do Home Office, we własnym zakresie, po zakończeniu procesu aplikacji), numer NI (tzw. NINo), numer telefonu, dostęp do swojej skrzynki poczty elektronicznej, dla dzieci – akty urodzenia, nie trzeba tłumaczyć polskich dokumentów. Osobom nie posiadającym skrzynek mailowych pomożemy w założeniu darmowego konta na potrzeby wnioskowania.

Już dziś umów się na spotkanie do naszego doradcy, pisząc na adres help@empp.co.uk. Można też wysłać SMS pod numer 0737 514 69 35.